&

Чаплинський РЦПМСД

Записатись на прийом

Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лiкарi

4 Лiкаря

Новини

Статті

Про нас

 Предметом діяльності Центру є:

1.Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню.

2.Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку.

3.Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

4.Проведення профілактичних щеплень.

5.Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

6.Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.

7.Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стані здоров’я пацієнта.

8.Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.

9.Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

10.Направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати непрацездатності.

11.Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.

12.Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я.

13.Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

14.Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.

15.Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.

16.Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

17.Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України.

18.Залучення медичних працівників для надання первинної меливо-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договором підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг.

19.Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

20.Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами.

21.Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.

22.Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.

23.Надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на окремих територіях Чаплинського району, Чаплинської селищної ради, Григорівської сільської ради, Хрестівської сільської ради,  Преображенської сільської ради,  Хлібодарівської сільської ради.

24.Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Місцезнаходження Центру : 75200, Херсонська область, Чаплинський район, смт.Чаплинка, вул.Грушевського,57

Структура Підприємства включає:

1.Адміністративно-управлінський відділ.

2.Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

3.Лікувально-профілактичні підрозділи, що складається з амбулаторій, які є відокремленими структурними підрозділами Підприємства, а у сільській місцевості долікарську надають фельдшерські пункти, які є відокремленими структурними підрозділами:

- Чаплинська АЗПСМ, смт. Чаплинка, фельдшерський пункт села Нове, Чаплинського району.

- Преображенська АЗПСМ, с. Преображенка Чаплинського району.

- Хрестівська АЗПСМ, с. Хрестівка, фельдшерський пункт села Долинське, Чаплинського району.

- Новонаталівська АЗПСМ, с. Новонаталівка, фельдшерський пункт села Шевченко, Чаплинського району.

- Магдалинівська АЗПСМ, с. Магдалинівка, фельдшерські пункти сіл Червона Поляна, Кучерявоволодимирівка, Чаплинського району.

- Балтазарівська АЗПСМ, с. Балтазарівка, фельдшерський пункт села Скадовка, Чаплинського району.         

- Надеждівська АЗПСМ c. Надеждівка, Чаплинського району.

- Хлібодарівська АЗПСМ, с. Хлібодарівка, Чаплинського району.

- Строганівська АЗПСМ, фельдшерські пункти сіл Іванівка, Павлівка, Чаплинського району.

- Першокостянтинівська АЗПСМ, с. Першокостянтинівка, Чаплинського району.

- Григорівська АЗПСМ, с. Григорівка, Чаплинського району."Формулярна система забезпечення лікарськими засобами"
Державний рівень - наказ МОЗ України від 18.04.2019р. № 892 "Про затвердження одинадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності" та Державний формуляр лікарських засобів 11 випуск  Наказ МОЗ України від 18.04.2019 № 892 "Про затвердження одинадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності"

Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2019 N 892

м. Київ


Про затвердження одинадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров'я, Методики створення формулярів лікарських засобів та Положення про Державний формуляр лікарських засобів, затверджених наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019, на виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011 – 2020 роки, затвердженої наказом МОЗ України від 13 вересня 2010 року № 769 (у редакції наказу МОЗ України від 27 березня 2013 року № 242), Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженої наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 597, із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України від 23 травня 2014 року № 355, з метою подальшого удосконалення державної формулярної системи та забезпечення найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити одинадцятий випуск Державного формуляра лікарських засобів, що додається.

2. Директору Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (Думенко Т.М.) забезпечити доступність одинадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів для лікарів усіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, провізорів клінічних.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити подальше впровадження формулярної системи.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 10 травня 2018 року № 868 «Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.


В.о. Міністра У. СУПРУН

N1 N2 N3 N4 N5 N6 МНН Код АТХ Фармако-терапевтична група Показання DDD Торговельна назва Виробник/країна Форма випуску Дозування Кількість в упаковці Вартість DDD, грн. Офіційний курс обміну, у.о.
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Кислота аскорбінова (Ascorbic acid) (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")   передозування антикоагулянтів.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Атропін (Atropine) * (див. п. 3.3.3. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   специфічний антидот при отруєннях холіноміметичними сполуками і антихолінестеразними (у тому числі фосфорорганічними) речовинамиВООЗ, БНФ.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Вугілля медичне активоване (Medicinal charcoal) * ** (див. п. 10.8.1. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   г. отруєнняВООЗ, БНФ побутового, промислового та харчового походження, лікарськими препаратами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів; диспепсія, метеоризм, харчові токсикоінфекції.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Галантамін (Galantamine) (див. п. 5.6.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")   отруєння антихолінергічними засобами.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Гідрогель метилкремнієвої кислоти (Methylsiliconic acid hydrogel) ** (див. п. 3.12.2.2. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   отруєння алкоголем і наркотичними засобами.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Глюкагон (Glucagon) * ** (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   тяжкі гіпоглікемічні реакції, які можуть виникати у хворих на інсулінозалежний ЦДБНФ.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Калію перманганат (Potassium permanganate) * ** (див. п. 9.1.4. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   отруєння опіоїдами, алкалоїдами, фосфором, нікотином, синильною к-тою, хініном; для промивання шлунка; при потраплянні аніліну на шкіру; для припікання місця укусу комах і змій.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Кальцію глюконат (Calcium gluconate) * (див. п. 7.7.1.5. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   токсичні ураження печінки; гіперкалієміяБНФ; як антидот при отруєннях солями магнію, щавлевою кислотою або її розчинними солями, розчинними солями фтористої к-ти.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Кальцію хлорид (Calcium chloride) (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   гіпокальцієміяБНФ, що потребує швидкого підвищення концентрації іонів кальцію у плазмі крові (тетанія при функціональній недостатності паращитовидної залози, тетанія при недостатності вітаміну D, гіпокальціємія при обмінному переливанні крові та вливанні                 
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Магнію сульфат (Magnesium sulfate) (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   при отруєнні солями важких металів, тетраетилсвинцем, розчинними солями барію (антидот).                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Менадіон (Menadione) (див. п. 13.7.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   кровотечі та гіпопротромбінемії, зумовлені передозуванням феніліну, неодикумарину, інших антикоагулянтів - антагоністів вітаміну К.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Метіонін (Methionine) ** V03AB26 антидоти лікування та профілактика захворювань і токсичних уражень печінки: токсичний гепатит, алкогольна гепатопатія, цироз печінки, отруєння препаратами миш’яку, хлороформом, бензолом та гепатотоксичними речовинами; в основі комбінованої терапії при хр. алкоголі перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. МЕТІОНІН АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна табл., в/о у бл. 250мг №10 відсутня у реєстрі ОВЦ
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Метіонін (Methionine) ** V03AB26 антидоти лікування та профілактика захворювань і токсичних уражень печінки: токсичний гепатит, алкогольна гепатопатія, цироз печінки, отруєння препаратами миш’яку, хлороформом, бензолом та гепатотоксичними речовинами; в основі комбінованої терапії при хр. алкоголі перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. МЕТІОНІН АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна табл., в/о у бл. 250мг №10х5 31,08  
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Метіонін (Methionine) ** V03AB26 антидоти лікування та профілактика захворювань і токсичних уражень печінки: токсичний гепатит, алкогольна гепатопатія, цироз печінки, отруєння препаратами миш’яку, хлороформом, бензолом та гепатотоксичними речовинами; в основі комбінованої терапії при хр. алкоголі перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. МЕТІОНІН ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна табл., в/о у бл. 250мг №10, №10х5 відсутня у реєстрі ОВЦ
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Налоксон (Naloxone) * (див. п. 5.7.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")   передозування опіоїдів; для усунення пригнічення дихального центру, спричиненого опіоїдами; для відновлення дихання у новонароджених після введення породіллі опіоїдних аналгетиківБНФ. ВООЗ; як діагностичний засіб у хворих з підозрою на опіоїдну залежність                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrocarbonate) * (див. п. 7.9.2.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   некомпенсований метаболічний ацидозБНФ,ВООЗ при інтоксикаціях різної етіології, у тому числі медикаментозній (барбітуратами, саліцилатами), інфекційних захворюваннях, ЦД, під час наркозу і в післяопераційному періоді, при реанімаційних заходах, пов’язаних                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate) * (див. п. 5.7.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")   отруєння сполуками миш’яку, ртуті, свинцю, синильною к-тою та її солямиБНФ, ВООЗ, йодом, бромом та їх солями.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Неостигмін (Neostigmine) * (див. п. 6.6.1. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   усунення залишкових явищ після блокади нервово-м’язової передачі недеполяризуючими міорелаксантамиБНФ, ВООЗ.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Пеніциламін (Penicillamine) * (див. п. 8.7.1.7. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   отруєння свинцемВООЗ.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Піридоксин (Pyridoxine) [ПМД] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")   попереджує або зменшує токсичні ефекти (особливо поліневрити) при лікуванні протитуберкульозними препаратамиБНФ, ВООЗ, ПМД; лікування піридоксинзалежних судом.                
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Протамін (Protamine) * V03АВ14 антидоти для нейтралізації надлишкової небажаної антикоагуляційної дії гепарину ВООЗ, БНФ : при передозуванні, після операцій, хірургічних втручань, при проведенні ниркового гемодіалізу з застосуванням гепарину, після хірургічних втручань на відкритому серці, надм парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна р-н д/ін'єк. у фл. по 10мл 1000 МО/мл №1 240  
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Протамін (Protamine) * V03АВ14 антидоти для нейтралізації надлишкової небажаної антикоагуляційної дії гепарину ВООЗ, БНФ : при передозуванні, після операцій, хірургічних втручань, при проведенні ниркового гемодіалізу з застосуванням гепарину, після хірургічних втручань на відкритому серці, надм парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна р-н д/ін'єк. у фл. по 5мл 1000 МО/мл №5 850  
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Сугамадекс (Sugammadex) V03AB35 антидоти реверсія нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм або верокуронієм БНФ; рекомендується для застосування дітям і підліткам у віці від 2 до 17 років лише для стандартної реверсії блокади, спричиненої рокуронієм.   БРАЙДАН® Н.В.Органон (виробництво за повним циклом, включаючи дозвіл на випуск серії)/Органон (Ірландія) Лтд. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, контроль серії в первинному пакуванні та під час випробувань стабільності)/Патеон Мануфекчурінг р-н д/ін'єк., по 2мл, 5мл у фл. 100 мг/мл №10 відсутня у реєстрі ОВЦ
1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби         Кислота фолієва (Folic acid) * (див. п. 13.1.2.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")   анемії та лейкопенії, обумовлені іонізуючою радіацією, хімічними речовинами, у т.ч. лікамиБНФ; тривале лікування антагоністами фолієвої к-ти (метотрексат,БНФ сульфаметоксазол/триметоприм), протисудомними препаратами (фенітоїн, примідон, фенобарбітал); пол                
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 07.08.2020 р.
Наказ МОЗ,щодо недопущення та поширення на території України випадків COVID-19 - !!!
a:2:{s:4:"TEXT";s:66007:"a:2:{s:4:"TEXT";s:65536:"a:2:{s:4:"TEXT";s:73046:"a:2:{s:4:"TEXT";s:92971:"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від ___№ _________

СТАНДАРТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

«COVID-19»

20202

Загальна частина

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19);

шифр за МКХ-10: U07.1 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба [тимчасова назва].

Розробники:

Безродна

к.мед.  наук,  доцент  кафедри  інфекційних  хвороб

Олександра

Національного

медичного

університету

імені

Вікторівна

О.О. Богомольця

Ганжа Ірина

керівник експертної групи з питань розвитку служби

Миколаївна

крові   та   біобезпеки   Директорату   громадського

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Голубовська Ольга

д.мед.н.,  професор,  завідувач  кафедри  інфекційних

Анатоліївна

хвороб  Національного  медичного  університету  імені

О.О. Богомольця

Дубров Сергій

д.мед.н., професор, професор кафедри анестезіології та

Олександрович

інтенсивної

терапії

Національного

медичного

університету імені О.О. Богомольця

Кузін Ігор

в.о.  Генерального  директора

Державної

установи

Володимирович

«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони

здоров’я України»

Мацьков Олександр

в.о.  Генерального  директора

Державної

установи

Григорович

«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони

здоров’я України»

Ліщишина Олена

к.мед.н.,  старший  науковий  співробітник,  начальник

Михайлівна

відділу

стандартизації

медичної

допомоги

департаменту оцінки медичних технологій державного

підприємства  «Державний  експертний  центр  МОЗ

України»

Чабан Тетяна

д.мед.н., проф., завідувач кафедри інфекційних хвороб

Володимирівна

Одеського національного медичного університету

Шкурба Андрій

д.мед.  н.,  професор,  професор  кафедри  інфекційних

Вікторович

хвороб  Національного  медичного  університету  імені

О.О. Богомольця3

Рецензенти:

Георгіянц Маріне Акопівна д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти

Матюха Лариса Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Дата оновлення – березень 2021 року.4

Список умовних позначень та скорочень

COVID-19

скорочена назва хвороби, яку спричинює коронавірус SARS-

CoV-2

CPAP

постійний позитивний тиск у дихальних шляхах

FiO2

фракція вдихуваного кисню

OI

індекс оксигенації

OSI

індекс оксигенації за допомогою SpO2

PaO2

парціальний тиск кисню

PEEP

плато-тиск

SARS-CoV-2

запропонована ВООЗ назва нового коронавірусу

SD

стандартне відхилення

SIRS

синдром системної запальної відповіді

SOFA

Показник оцінки неспроможності органів

SpO2

насичення киснем

АТ

артеріальний тиск

БАЛ

бронхоальвеолярний лаваж

ГДРС

гострий респіраторний дистрес синдром

ГЕК

розчин гідроксіетилкрохмалю

ГРІ

гостра респіраторна інфекція

ГРВІ

гостра респіраторна вірусна інфекція

ЗІЗ

засоби індивідуального захисту

ЗКІ

захист та контроль інфекції

НІВ

неінвазивна вентиляція

НКВП

носовий кисень з високим потоком

ПЛР

полімеразна ланцюгова реакція

сАТ

систолічний артеріальний тиск

СерАТ

середній артеріальний тиск

ТГРІ

тяжка гостра респіраторна інфекція

ЧСС

частота серцевих скорочень

ШВЛ

штучна вентиляція легені5

Стандарт 1. Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2

Цей стандарт розповсюджується на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики, які мають відповідну ліцензію.

Обґрунтування. У зв’язку з обмеженими знаннями про COVID-19 швидке виявлення нових випадків, реєстрація та моніторинг випадків інфікування та захворювання, розслідування контактів є надзвичайно важливими. Епідеміологічна інформація необхідна для управління заходами реагування та інформування ВООЗ.

Обов’язкові критерії якості

1. В закладах охорони здоров’я розроблені та локально узгоджені клінічні маршрути пацієнтів (додаток 1). Заходи медичної допомоги здійснюються залежно від визначення випадку захворювання на COVID-19 (додаток 2).

 

2.    Медичний працівник, який виявив особу, що відповідає визначенню випадка COVID-19:

 

1) реєструє випадок за формою первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1,

зареєстрованої в   Міністерстві  юстиції   України    08    червня  2006  року  за

№   686/12560 (далі – ф. № 058/о) та здійснює інформування керівництва закладу охорони здоров’я для організації подальшого клінічного спостереження, своєчасної медичної допомоги та протиепідемічних заходів індивідуального рівня і на рівні громади;

 

2)    в строк до 2-х годин з моменту встановлення випадка COVID-19, за формою № 058/о, інформує лабораторний центр МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю, який протягом 4-х годин надсилає інформацію на електронну адресу ДУ «ЦГЗ МОЗ України» ihr@phc.org.ua;

 

3)    відбирає зразки матеріалів особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19 (додатки 3, 4), та забезпечує доставку відібраних зразків у лабораторний центр МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю.

3.      Активний епідеміологічний пошук випадків здійснюється шляхом лабораторного тестування на SARS-CoV-2 (додатки 3, 4) серед осіб, які відповідають критеріям підозрілого випадку, або в рамках диференціальної діагностики у пацієнтів з вірусною пневмонією або тяжкою ГРІ.

 

4.   Лабораторії проводять тести на SARS-CoV-2 самостійно та у співпраці зі спеціалізованими лабораторіями у випадках неоднозначних (сумнівних)6

результатів, зокрема зразки перших п’яти позитивних випадків та перших десяти негативних випадків, які відповідають визначенню випадку COVID-19 для тестування, підтверджені референс-лабораторією.

Один позитивний тест підтверджується другим тестом ПЛР, який визначає інший ген SARS-CoV-2. Одиничний негативний тест на виявлення SARS-CoV-2 (особливо, якщо це зразок з верхніх дихальних шляхів) або позитивний результат дослідження щодо виявлення іншого респіраторного збудника не виключає зараження COVID-19. Якщо існує обґрунтована підозра на інфікування COVID-19, слід перевірити інший зразок за допомогою первинного та вторинного ПЛР-аналізів.

Якщо результати початкового тестування є негативними у пацієнта, який

є   підозрюваним на COVID-19, у такого пацієнта повторно збираються зразки з різних ділянок дихальних шляхів (ніс, мокротиння, ендотрахеальний аспірат), можуть також бути зібрані такі зразки, як кров, сеча та випорожнення, щоб контролювати наявність/виділення вірусу SARS-CoV-2.

 

5.   Здійснюється розслідування контактів та подальший контроль осіб, які мали контакт з хворими на COVID-19 (додаток 5).

 

6.   Усі медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу, контактують з біологічними матеріалами пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, застосовують засоби індивідуального захисту від інфекційного захворювання (додаток 6).

 

7.    Моніторинг стану здоров‘я медичних працівників, які безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам, інфікованим SARS-CoV-2, контактують з біологічними зразками та матеріалами пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2 здійснюється протягом 14 днів після останнього контакту, і включає вимірювання температури, оцінку скарг та обстеження, серологічне та лабораторне тестування.

 

8.       Здійснюються заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю (додаток 7).7

Стандарт 2. Амбулаторно-поліклінічна допомога пацієнтам COVID -19

Цей стандарт розповсюджується на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики, які мають відповідну ліцензію.

Обґрунтування. Пацієнтам з підозрою на COVID-19, з легкою формою захворювання, включаючи ситуації, коли стаціонарна допомога недоступна, або у випадку інформованої відмови від госпіталізації можуть знадобитися амбулаторні умови для надання медичної допомоги.

Пацієнтів із легкою формою захворювання та без серйозних хронічних захворювань, таких як хвороби легенів чи серця, ниркова недостатність або імуноскомпроментовані стани ‒ первинними та вторинними імунодефіцитами, хворих з алергологічною патологією, автоімунною патологією, які зумовлюють підвищений ризик розвитку ускладнень, можна лікувати в домашніх умовах. Така допомога в домашніх умовах застосовується і до одужуючих пацієнтів, які вже не потребують госпіталізації.

Обов’язкові критерії якості

1.       Заборонено надавати медичну допомогу та проводити догляд в амбулаторно-поліклінічних умовах пацієнтам, які знаходяться в групі ризику щодо розвитку ускладнень:

1) тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;

2) ниркова недостатність;

3) імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);

4) тяжкі алергічні захворювання або стани;

5) аутоімунні захворювання;

 

а також з симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг, як от:

 

1) ядуха;

2) утруднене дихання;

3) збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми;

4) кровохаркання;

5) шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);

 

6) зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

 

2.   Пацієнтам з легким перебігом COVID-19 медична допомога надається переважно в амбулаторно-поліклінічних умовах. Рішення стосовно медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах приймається після клінічної оцінки стану пацієнта та оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта. Легкими симптомами вважаються невисока гарячка до 38оС, кашель, нездужання, ринорея, біль у горлі без будь-яких серйозних симптомів (таких як ядуха або утруднене дихання, посилене дихання, наявність мокротиння або8

кровохаркання), шлунково-кишкові симптоми (такі як нудота, блювання та/або діарея) і без змін психічного стану (тобто без сплутаності свідомості, млявості).

3. На амбулаторне лікування переводять пацієнтів в стані реконвалесценції, які не потребують цілодобового нагляду.

4.   Обґрунтування рішення про лікування амбулаторно вноситься в форму первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 669/20982560.

 

5.      Медичні працівники (лікар/медична сестра) здійснюють контроль поточного стану пацієнта і контактних осіб. Вибір методу контролю обирається індивідуально (наприклад, щоденні відвідування, опитування по телефону).

6. Пацієнти та спільно проживаючі особи проінформовані щодо:

1) необхідності дотримання особистої гігієни;

2) основних заходів з профілактики інфікування;

3) безпечних підходів до проведення догляду;

4) обмежень побутових контактів;

 

5)   методів зв’язку із медичним персоналом (наприклад, зазначити номер телефону за яким слід телефонувати у разі погіршення стану);

 

6)      способів транспортування пацієнта до амбулаторно-поліклінічного закладу в разі необхідності (наприклад, визначити час і вхід до закладу).

 

Рекомендації з догляду за пацієнтом хворим на COVID-19 в домашніх умовах наведені в додатку 8 до цих Стандартів та перевіряються.

7.      Медичні працівники, які надають медичну допомогу в домашніх умовах, члени домогосподарств використовують ЗІЗ відповідно до додатку 6.

 

8.        За появи симптомів у контактної особи медичні працівники здійснюють комплекс заходів, спрямованих на обмеження подальшого поширення хвороби (додаток 9).9

Стандарт 3. Стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19

Цей стандарт розповсюджується на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики, які мають відповідну ліцензію.

Обґрунтування. З огляду на обмежені в теперішній час знання про COVID-19, госпіталізації в інфекційні стаціонари потребують дорослі та діти з ТГРІ.

Обов’язкові критерії якості

1.    При надходженні пацієнта до закладу охорони здоров’я здійснюється медичне сортування, а саме:

 

1) раннє розпізнавання хворих на ТГРІ, пов’язане з COVID-19 (додаток

10);

2) оцінюється тяжкість захворювання;

 

3) за необхідності починаються заходи медичної допомоги (додаток 11).

 

2.       Заходи щодо профілактики інфекцій та інфекційного контролю проводяться відповідно до положень, наведених у додатках 6, 7.

 

3.     Пацієнтам із ТГРІ та ГДРС, гіпоксемією або шоком, зумовленими підтвердженою COVID-19, рання підтримуюча терапія та моніторинг надається негайно (додаток 11).

 

4.     Усі  зони, де доглядають хворих  з тяжким  перебігом підтвердженої

 

COVID-19, обладнані:

1) пульсоксиметрами;

2) функціонуючими системами подачі кисню;

 

3) одноразовими кисневими інтерфейсами, а саме назальними канюлями, масками для обличчя з/без резервуарного мішка.

 

5.          Пацієнтам із з тяжким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів, цінностей та вподобань пацієнта щодо втручання

з забезпечення життєздатності.

 

6.   Збір зразків для лабораторної діагностики здійснюється з урахуванням клінічної картини з використанням ЗІЗ (додатки 3, 4).

 

7.   У хворих з підтвердженою COVID-19 за неефективності терапії киснем (SpO2 ≤90%) проводиться оцінка щодо ГРДС та гіпоксемічної дихальної недостатності та, за необхідності, відповідне лікування (додаток 12).

 

8.   Ознаки септичного шоку у хворих з COVID-19 вчасно виявляються та, за необхідності, здійснюється відповідне лікування (додаток 13).

 

9.          Всім пацієнтам з тяжким перебігом хвороби здійснюється профілактика загальних ускладнень (додаток 14).

 

10.          Вагітним жінкам з підтвердженою/підозрою на COVID-19 проводиться терапія відповідно до вищезазначених рекомендацій, з урахуванням стандартів ведення вагітності. Використання лікарських засобів10

поза межами інструкції до них має базуватися на аналізі ризику та користі (потенційної користі для матері та безпеки для плода) і призначатися виключно за рішенням консиліуму лікарів (лікувально-консультативної комісії) у складі щонайменше:

1) заступника головного лікаря;

2) лікаря - акушера-гінеколога;

3) лікаря - педіатра;

4) лікаря - інфекціоніста;

5) лікаря загальної практики - сімейної медицини;

6) лікаря-анестезіологія.

Рішення щодо рекомендації екстрених пологів та припинення вагітності розглядається вище зазначеним консиліумом лікарів, та враховує наступні чинники:

1)    вік гестації;

2)    стан матері;

3)    стабільність плоду.

11. В зв’язку з відсутністю специфічного лікування пацієнтам із підозрою або підтвердженою COVID-19 застосовуються досліджувані методи втручань, зокрема лікування поза інструкцією, виключно за рішенням лікарів.11

Перелік літературних джерел

1.                 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 січня 2013 року № 56), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560.

 

2.                 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 2019 року № 1126 «Про затвердження Порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за № 595/33566.

 

3.                 Наказ  Міністерства  охорони  здоров’я  від  14  лютого  2012  року

 

№        110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974

 

4.                 WHO / 2019-nCoV / SurveillanceGuidance / 2020.3 Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV) Interim guidance v3 31

 

January 2020, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

5.                 Novel    Coronavirus    (2019-nCoV)    technical    guidance:    Early

 

investigations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

6.                 Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts Interim guidance 20 January 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts

7.                 Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected Interim guidance 28 January 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

8.                 Novel Coronavirus (2019-nCoV) v2 Operational Support & Logistics Disease Commodity Packages [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/dcp-- ncov.pdf?sfvrsn=f5fe6234_6&download=true 

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я


 

 

А. СКІПАЛЬСЬКИЙдопомога


Додаток 1

до Стандартів медичної допомоги COVID-19

Клінічний маршрут пацієнта, який відповідає визначенню випадку COVID-19Первинна медична


 

Звернення пацієнтів з

Збір

Визначення

ознаками гострої

епідеміологічного

випадку

респіраторної інфекції

анамнезу

 

 

 

 

Госпіталізація у визначені заклади охорони

Виклик визначеної

здоров’я та медичне спостереження за

бригади швидкої

контактними особами

медичної допомоги


Пацієнт з гострим респіраторним захворюванням, незалежно від необхідності госпіталізації, та який за 14 днів до появи симптомів відповідає принаймні одному з наступних епідемічних критеріїв:

мав тісний контакт з підтвердженим або ймовірним випадком COVID-

19;

відвідував або проживав у країні/регіоні із місцевою передачею

вірусу в громаді* відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ.третинна медична допомога


Лікування ГРВІ

згідно з

загальними

протоколами


Повідомлення до лабораторного центру МОЗ за адміністративно-територіальною належністю (Екстрене повідомлення, ф.

№ 058/о)


 

Тестування швидкими

Тестування швидкими

Активне медичне

 

тестами на SARS-CoV-2

 

спостереження за контактними

тестами на

 

 

 

(IgG, IgM або АГ)

 

особами (у випадку

грип А та В

 

 

 

 

 

госпіталізації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вторинна та


Дотримання заходів щодо профілактики

Відбір матеріалу з оформленням Направлення на лабораторне

інфекцій та інфекційного контролю

тестування особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19

Доставка відібраного матеріалу до національної референс-лабораторії або

вірусологічної лабораторії обласних/Київського міського лабораторних центрів

за адміністративно-територіальною приналежністюДодаток 2

до Стандартів медичної допомоги COVID-19

Визначення випадку захворювання

на COVID-19

1)          Підозрілий випадок – пацієнт з гострим респіраторним захворюванням (раптовий початок, лихоманка, та хоча б один з наступних симптомів: кашель або задишка), незалежно від необхідності госпіталізації, та який за 14 днів до появи симптомів відповідає принаймні одному з наступних епідеміологічних критеріїв:

мав тісний контакт з підтвердженим або ймовірним випадком COVID-

19;

відвідував або проживав у країні/регіоні із місцевою передачею вірусу

в   громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ.

Особи з симптомами ГРІ, незалежно від необхідності госпіталізації, які повертаються з регіонів з місцевою передачею вірусу в громаді підпадають під критерії для тестування.

Критерії лабораторного тестування для людей з гострою респіраторною інфекцією, незалежно від необхідності госпіталізації, які повертаються з регіонів з очікувано локалізованим чи низьким рівнем поширення, потребують проведення епідеміологічної оцінки ризиків та визначення доцільності проведення тестування в кожному окремому випадку.

2)    Ймовірний випадок – підозрілий випадок, для якого тестування на вірус, що викликає COVID-19 не може бути однозначно трактовано (відповідно до результатів лабораторного тестування).

 

3)      Підтверджений випадок – особа з лабораторно підтвердженим захворюванням COVID-19, незалежно від клінічних ознак та симптомів.

 

4)       Близький контакт з ймовірним або підтвердженим випадком визначається як:

 

особа, яка проживає в тому самому домогосподарстві (квартирі, будинку), що і особа із випадком COVID-19;

 

особа, яка мала прямий фізичний контакт із хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання);

 

особа, яка мала незахищений прямий контакт із інфекційними виділеннями хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок);

 

особа, яка контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до двох метрів протягом 15 хвилин і більше;

 

особа, яка перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше двох метрів;

 

медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19, або працівники лабораторій, які обробляють зразки, отримані від хворих на COVID-19 без відповідних ЗІЗ,2

Продовження додатка 2

або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок);

контакт в літаку, в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі та члени екіпажу, які обслуговують в салоні літака, де знаходився хворий (якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися близькими контактами).Додаток 3

до Стандартів медичної допомоги COVID-19

Відбір, зберігання та транспортування

зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2

Весь матеріал для лабораторного тестування відбирають виключно медичні працівники, одягнені в засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) та з нестерильними (оглядовими) неталькованими рукавичками.

Після закінчення процедури відбору зразків медичний працівник, з метою недопущення інфікування, знімає та утилізує ЗІЗ в одній із наведених послідовностей:

рукавички, захисні окуляри або щиток, ізоляційний (захисний) халат, маска; ізоляційний (захисний) халат разом із рукавичками, захисні окуляри або щиток,

маска.

Після зняття та утилізації ЗІЗ обробити руки:

якщо руки видимо забруднені (наприклад, бронхіальним секретом або іншими виділеннями пацієнта внаслідок неправильного зняття ЗІЗ) помити їх з милом та водою;

якщо руки видимо не забруднені, обробити спиртовмісним антисептиком для рук.

Відбір зразків для лабораторного дослідження на SARS-CoV-2 проводиться одразу після встановлення клінічного діагнозу (підозрілого випадку). Зразки відбираються як з нижніх, так і з верхніх відділів дихальних шляхів (за можливості):

1)   з нижніх дихальних шляхів: БАЛ; ендотрахеальний аспірат (ЕТА); мокротиння;

2)   з верхніх дихальних шляхів: мазок з носоглотки; мазок з ротоглотки;

аспірат або промивні води з носоглотки;

3)   зразки для подальшого тестування:

серологічне тестування (за умови доступності методу): зразок сироватки або капілярна кров в гострий період та у період реконвалесценції (можливо, через 2-4 тижні після гострої фази);

4)   інші зразки, які слід розглядати: кров, сеча та фекалії.

Зразки з верхніх і нижніх дихальних шляхів, зібрані в перші дні після появи симптомів, мають більшу діагностичну цінність при виявленні вірусу методом ПЛР. Зразки госпіталізованих пацієнтів забираються кожні 2-4 дні, поки не будуть отримані два послідовні негативні результати принаймні з 24 годинним інтервалом.

Для відбору матеріалу використовують лише стерильні тампони з дакрону або віскози на пластиковій паличці (див. малюнок нижче) та стерильні пробірки з транспортним середовищем.

Забороняється застосовувати тампони з альгінатом кальцію або бавовною, а також тампони з дерев’яними паличками.

Зразок

тампону2

Продовження додатка 3

Шпатель для язика (для взяття мазків із зіву)

Зразок шпателя

для язика

Правила відбору зразків матеріалів

1)    Під час відбору паличку з тампоном затискають між великим, вказівним та середнім пальцями так, щоб паличка проходила наче олівець (мал. 1), а не впиралася у долоню (мал. 2). Це необхідно для забезпечення безпеки паці

Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 24.07.2020р.
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 31.07.2020 р.

31-07-2020

001.pdf

31-07-2020

002.pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 14.08.2020 р.
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 28.08.2020 р.

04-09-2020

001 (1).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 04.09.2020 р.

04-09-2020

001 (1).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 11.09.2020р

11-09-2020

001-_1_.pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 18.09.2020р

20-11-2020

001_1_.pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 25.09.2020р

20-11-2020

001_1_.pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 02.10.2020р

20-11-2020

001_1_.pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 09.10.2020р

20-11-2020

001_1_ (1).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 16.10.2020р

20-11-2020

001_1_ (1).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 23.10.2020р

20-11-2020

001_1_ (1).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 30.10.2020р

20-11-2020

001_1_ (1).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 06.11.2020р

20-11-2020

001 (6).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 13.11.2020р

20-11-2020

001 (6).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 20.11.2020р

20-11-2020

002 (1).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 27.11.2020р

10-12-2020

002-_1_.pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 04.12.2020р

10-12-2020

002 (2).pdf
Залишки лікарських засобів та медичних виробів на 11.12.2020р

11-12-2020

001 (9).pdf

Відгуки

Для публикации на сайте введите имя и email

Відгуки про клініку

  • Олександра
    Висловлюємо вдячність медичному персоналу Преображенської АЗПСМ, за медичну допомогу населенню, яку надають і вдень і вночі. Дякуємо вам!
  • Ірина
    Від мешканців села Балтазарівка щиро дякуємо працівникам Балтазарівської АЗПСМ за постійну медичну допомогу , від якої найчастіше залежить людське життя.!!
  • Ірина Миколаївна
    Щиро дякуємо працівникам Балтазарівської АЗПСМ за своєчасно надану медичну допомогу , від якої залежить людське життя!!!

Задати питання

Телефони

+38 0X XXXX

  • +38 055 382 17 26
Адреса сайта
https://centrchaplinka.itmed.org/
Адреса
Графік роботи
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись на прийом Задати питання
Купити в один клік
Вiдбiрне