&
17.02.2020

Паспорт бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації

від__07.02.2020р.   № 43________


 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

__ 0200000__

(код)

 

______Чаплинська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

 

2.

_0210000_

(код)

 

Чаплинська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

__ __0212111 ___

(код)

 

0726

(КФКВК)

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –1542095,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1542095,00 гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення XLII сесії VII скликання від 24.12.2019р. № 754 «Про внесення змін до рішення ХLІ сесії районної ради VII скликання від 06 грудня 2019 року № 730 “Про районний бюджет Чаплинського району на 2020 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

Оптимізація медичного обслуговування, головною метою якої є поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного та справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості, радикальне вдосконалення системи медичної профілактики захворювань та їх ускладнень, а також реабілітація осіб, які втратили здоров’я та знаходяться на стаціонарному лікуванні

 

 

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

 

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 1

2

 5

1

Оплата праці

1182045,00

0,0

1182045,00

2

Нарахування на оплату праці

260050,00

0,0

260050,00

3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

100000,00

0,0

100000,00

Усього

1542095,00

0,0 

1542095,00

 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

 4

 5

 

Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Чаплинському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

1542095,00

0,0

1542095,00

 

 

 

 

 

Усього

1542095,00

0,0

1542095,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Кількість штатних посад в т.ч.

од

Штатний розпис на 01.01.2020р.

80

 

80

 

Лікарів, які надають первинну медичну допомогу

од

Штатний розпис на 01.01.2020р.

9

 

9


2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення

осіб

Довідка районного відділу статистики на 01.01.2020р.

29084

 

29084

 

Кількість пролікованих хворих

тис. осіб

Стат.звіт ф20»Звіт лікувально-профілактичного закладу табл..1003ряд11

265

 

265

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу

од

Довідка районного відділу

статистики станом на 01.01.2020 р. стат звіт ф 20«Звіт лікувально-профілакт закладу» табл 1100 стат звіт ф 20 табл 2100, 1100(розрахунок відношення кількості пролікованих осіб до штатних посад лікарів)

3232

 

3232

 

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря

од

 

6082

 

6082

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щеплення

%

Обліково-звітна форма плануван. І виконання профілактичних щеплень»УкрВак»

91,7

 

91,7

 

 

Голова районної державної адміністрації

 

 

 

 ____________

(підпис)

 

 

Володимир Галицький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о.начальника фінансового відділу

районної державної адміністрації

 

 ____________

(підпис)

 

 Крістіна Колодка

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

Дата погодження М. П.

Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись на прийом Задати питання
Вiдбiрне